home

太極門氣功養生學會

Tai Ji Men Qigong Academy

手做蔥油餅

時間:2019-04-16 20:30~21:00

地點:高雄道館

地址:高雄市三民區水源路16號10樓

主講人:李秋芬師姊

超級魔法阿嬤又來了,「手做蔥油餅」現場教學,簡單營養方便省荷包,保證一學就會,有興趣者通通歡迎來參與!

Line分享
健康養生健康養生
財富贏家財富贏家
智慧人生智慧人生
快樂職場快樂職場
幸福關係幸福關係
熱門索引

健康 財富 智慧  快樂 幸福
婚姻 親子 家庭  職場 公益
文化 養生 藝術  命運 工作
脾氣 運氣 義工  成功 環保
人權 科技 老師  醫生 神氣
空姐 夫妻 婆媳