home

太極門氣功養生學會

Tai Ji Men Qigong Academy

中秋團圓送好禮 智慧分享得好運

時間:2019-09-14 19:30~21:00

地點:洛杉磯道館

地址:385 S. Lemon Ave., Suite G, Walnut, CA91789, USA

主講人:

中秋團圓送好禮
智慧分享得好運
19週年邀請大家來賞月 喝茶 吃月餅
中秋佳節一起來共享中華文化

9月14日(六)7:30-9:00pm
太極門洛杉磯道館
385 S. Lemon Ave., Ste. G, Walnut, CA 91789

RSVP: 909.468.1362 | www.taijimenla.org

Line分享
健康養生健康養生
財富贏家財富贏家
智慧人生智慧人生
快樂職場快樂職場
幸福關係幸福關係
熱門索引

健康 財富 智慧  快樂 幸福
婚姻 親子 家庭  職場 公益
文化 養生 藝術  命運 工作
脾氣 運氣 義工  成功 環保
人權 科技 老師  醫生 神氣
空姐 夫妻 婆媳