home

太極門氣功養生學會

Tai Ji Men Qigong Academy

鉑金環保教授盧明俊 推展良心救地球
2017-10-19
「2017年臺灣國際創新發明暨設計競賽」日前盛大舉行,嘉南藥理大學環境資源管理系盧明俊教授與成功大學化學工程系黃耀輝教授帶領學生廖亭瑜、賴思樺、黃丞鋒以「流體化床磷酸鹽結晶回收技術」,獲頒代表大會最高榮譽的鉑金獎。評審委員表示這項作品因創意新奇,具有高度循環經濟價值,獲大會青睞,在百餘件作品中脫穎而出,深獲肯定。 ...
健康養生健康養生
財富贏家財富贏家
智慧人生智慧人生
快樂職場快樂職場
幸福關係幸福關係
熱門索引

健康 財富 智慧  快樂 幸福
婚姻 親子 家庭  職場 公益
文化 養生 藝術  命運 工作
脾氣 運氣 義工  成功 環保
人權 科技 老師  醫生 神氣
空姐 夫妻 婆媳